Scroll to top

KTO SME

Firma zaoberajúca sa službami v oblasti pohrebných a kremačných služieb. Ide v podstate o rodinnú firmu. V dnešnej dobe ide už o tretiu generáciu, ktorá sa už od 20tych rokov minulého storočia pohybuje v oblasti týchto služieb. Od vzniku súkromnej firmy v r. 1991 pod názvom Funeral – Vincent Francl do r. 2000, kedy sa firma transformovala  na spol s.r.o. / Funeral & spol. s.r.o/.

V tomto roku sme odkúpili od mesta Žilina Dom smútku a začali s budovaním krematória. Ako prvé súkromné krematórium na území SR bolo otvorené v 2003. Od r. 1991 do r.2015 sme mestu Žilina spravovali 16 mestských cintorínov, ktoré prevzala pod správu mestská organizácia ŽilByt. Od r. 2005 zabezpečujeme pre Fakultnú nemocnicu Žilina zvoz exitov a od r. 2015 v rámci Žilinského okresu zvozy zosnulých pre políciu SR.

ČO PONÚKAME

Priamo na našej predajni máte možnosť vybrať si kvetinovú výzdobu a vence k pohrebu. Máme široký výber kvalitných, cenovo dostupných rakiev a doplnkov. Vlastnými zamestnancami vykonávame výkop a zasypanie hrobu, prenesenie a spustenie rakvy do hrobu. Zabezpečujeme kompletné služby pri obrade spôsobom kremácie, s možnosťou zaslania urny na adresu alebo osobného odberu v našej prevádzke.