Scroll to top

VÝHODY

Poskytovanie a zabezpečovanie komplexných pohrebných služieb

Pohrebné služby 24 hodín denne

Ako jediná pohrebná služba V Žiline a okolí vlastníme budovu s domom smútku, v ktorej zabezpečujeme obrady pre verejnosť, možnosť využiť malé kobky na rozlúčku alebo modlenie.

Priamo v budove sa nachádza krematórium s možnosťou pre pozostalých pozrieť si zavezenie nebohého do kremačnej pece. V budove máme vybudované veľkokapacitné chladiace boxy na uskladnenie zosnulých.

Zorganizovanie poslednej rozlúčky na jednom mieste

Najjednoduchším spôsobom akým môžeme pozostalým pomôcť je odbremeniť ich od časovo náročného vybavovania obradu a dokladov potrebných k nemu.

Preto za Vás vybavíme potrebné náležitosti bez nutnosti navštívenia inej inštitúcie. Všetky dokumenty ako je úmrtný list, listy o prehliadke potrebné k pochovaniu, žiadosť o príspevok na pohreb, všetko vybavíme na základe Vami podpísaného splnomocnenia.

Prečo budete s nami spokojní

Vykonávame prevozy zosnulých 24hod. denne v rámci Slovenska, z bytov, domov, nemocníc alebo sociálnych zariadení.

Taktiež vykonávame prevozy zosnulých zo a do zahraničia aj s možnosťou vybavenia kompletnej úmrtnej dokumentácie v krajine, kde nastalo úmrtie.

Profesionálny prístup

Na počkanie Vám vyrobíme smútočné oznámenia (parte) rôznych typov s možnosťou umiestnenia fotografie nebohého.

Jednou z našich priorít je dôstojne zaobchádzanie s ľudským telom, príprava tela k pohrebu, jeho umytie, oblečenie a profesionálna úprava.

... a je toho viac

Máte záujem
o naše služby?