Na väcšine cintorínov sa už nenachádza volné miesto pre zosnulých, preto je najlepšou alternatívou kremácia s následným uložením do urny. Medzi cintoríny s najmenšou volnou kapacitou patrí cintorín v Trnovom, v Strážove, v Závodí a v Brodne. Na starom cintoríne sa už miesta nepridelujú, na kolko je cintorín už vychovaný. Do správy cintorínov sa zahrnajú služby ako kosenie, zametanie a vývoz smetí z cintorínov. Nové miesta na pochovávanie sa vyskytli na cintoríne v Bánovej, ale aj tak sú stále obmedzené.